ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
เดือน มิ.ย. ประกาศขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริษัทเจเอส พัฒนาการเกษตรจำกัด ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี (01/06/2563)
เดือน มี.ค. ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงบ้านนกเขาเปล้า ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (16/03/2563)
เดือน มี.ค. ประกาศสร้างอาคารสื่อสารภายในสำนักงาน กฟย.สระโบสถ์ (05/03/2563)
(ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (28/02/2563)
เดือน ม.ค. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (06/02/2563)
เดือน ธ.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (07/01/2563)
เดือน พ.ย.. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (06/12/2562)
เดือน ต.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (06/11/2562)
เดือน ก.ย.. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (04/10/2562)
เดือน ส.ค. ประกาศจ้างเหมางานปรับปรุงช่วงสถานีหนองม่วง-อนามัย ชอนสารเดช(ฝั่งขวา) จุด 1 อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี (06/08/2562)