ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงด้านเทคนิคในพื้นที่ กฟอ.คสร. ประจำปี 2564 (23/07/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ(Safety Stock) ประจำปี 2564 (19/07/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ(Safety Stock) ประจำปี 2564 (14/07/2564)
ประกาศจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 (จ้างรีด) (14/07/2564)
ประกาศจัดจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบจำหน่าย (12/07/2564)
ประกาศจัดซื้อเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ประจำปี 2564 (25/06/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ (22/06/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ (10/06/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์(ประเภทลูกถ้วย)งานงบผู้ใช้ไฟ และงบทำการ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ (10/06/2564)
ประกาศจัดจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโครงการเกศิณีวิลล์ ม.9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (07/06/2564)