ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศผลการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คพจ.1 (แผน3) ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ (26/10/2564)
ประกาศจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ประจำปี 2564 (21/10/2564)
ประกาศผลการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คพจ.1 (แผน3) จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 (21/10/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 11 รายการ (11/10/2564)
ประกาศจัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. (จ้างรีด) (11/10/2564)
ประกาศจัดจ้างเหมาปรับปรุงวัดเขาวงพระจันทร์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (06/10/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบสำรอง (Safety) แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 6 รายการ ประจำปี 2564 (27/09/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (SafetyStock) ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ (06/09/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (SafetyStock) ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ (06/09/2564)
ประกาศจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ (18/08/2564)