ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 |  12 |
ประกาศจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กฟอ.คสร. และ อาคารสำนักงานคลังพัสดุ กฟอ.คสร. ประจำปี 2565
ประกาศจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กฟอ.คสร. และ อาคารสำนักงานคลังพัสดุ กฟอ.คสร. ประจำปี 2565
ประกาศจัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. (จ้างรีด) งานงบเปลี่ยนทดแทน ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงวัดเขาวงพระจันทร์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี