ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
เดือน มี.ค. ประกาศสร้างอาคารสื่อสารภายในสำนักงาน กฟย.สระโบสถ์ (05/03/2563)
(ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (28/02/2563)
เดือน ม.ค. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (06/02/2563)
เดือน ธ.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (07/01/2563)
เดือน พ.ย.. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (06/12/2562)
เดือน ต.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (06/11/2562)
เดือน ก.ย.. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (04/10/2562)
เดือน ส.ค. ประกาศจ้างเหมางานปรับปรุงช่วงสถานีหนองม่วง-อนามัย ชอนสารเดช(ฝั่งขวา) จุด 1 อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี (06/08/2562)
เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1 (แผน3,4) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามแผนงานก่อสร้างประจำปี 2563 จำนวน 12 รายการ (05/07/2562)
เดือน มิ.ย. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (05/07/2562)