ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว  11 | 12 |
เดือนกันยายน 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (30/09/2558)
เดือนสิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (31/08/2558)
เดือนกรกฎาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (31/07/2558)
เดือนมิถุนายน 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (30/06/2558)
เดือนพฤษภาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (31/05/2558)
เดือนเมษายน 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (01/04/2558)
เดือนมีนาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (31/03/2558)
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ (02/02/2558)
เดือนมกราคม 2558 ประกาศสอบราคาขยายเขตระบบจำหน่าย (20/01/2558)
ประกาศจัดจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์เชื่อมโยง F3 จุดที่ 1 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี