ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
เดือนกรกฎาคม 2559 ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (21/07/2559)
เดือนมิถุนายน 2559 ประกาศสอบราคาซื้อเสาคอร.ไฟฟ้า (01/06/2559)
เดือนพฤษภาคม 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (31/05/2559)
เดือนเมษายน 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (13/05/2559)
เดือนมีนาคม 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (09/03/2559)
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (29/02/2559)
เดือนมกราคม 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (31/01/2559)
เดือนธันวาคม 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร (08/12/2558)
เดือนพฤศจิกายน 2558 ประกาศสอบราคาจ้างรปภ (12/11/2558)
เดือนตุลาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (31/10/2558)