ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเถอโคกสำโรง และการไฟฟ้าในสังกัด ประจำปี 2565 (28/12/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลานงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 จำนวน 3 รายการ (21/12/2564)
ประกาศจัดจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบจำหน่าย (03/12/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คพจ.1 (แผน3) จำนวน 3 รายการ ประจำปี 2564 (18/11/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คพจ.1 (แผน3) จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 (15/11/2564)
ประกาศจัดจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์เชื่อมโยง F3 จุดที่ 2 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (09/11/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คพจ.1 (แผน3) จำนวน 1 รายการ (09/11/2564)
ประกาศจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กฟอ.คสร. และ อาคาร สำนักงานคลังพัสดุ กฟอ.คสร. ประจำปี 2565 (01/11/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 (26/10/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ และงบโครงการ ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ (26/10/2564)