นโยบายของ PEA
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศนโยบา่ยและปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 (13/12/2564)
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 (24/03/2564)
นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปี 2564 (07/01/2564)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562 (10/07/2562)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (26/04/2561)
ประกาศเจตจำนง “สุจริตตามรอยพ่อ  กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล (20/07/2560)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (28/06/2560)
นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส V.2.0 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล (28/06/2560)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส V.2.0 (28/06/2560)
นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปี 2560 (28/06/2560)