ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ให้บริการขนส่งเอกสารและพัสดุ ระหว่างสำนักงานใหญ่ สำนักงานเขต และสำนักงานสาขา ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีคัดเลือก (18/01/2565)
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดการการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ครั้งทึ่ 1/2564 (13/01/2565)
ประกาศ ธพว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาและพัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบภายใน (Audit Tool) โดยวิธีคัดเลือก (12/11/2564)
ประกาศ ธพว. เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 24 อัตรา ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) (04/11/2564)
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04/11/2564)
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก (11/10/2564)
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาให้บริการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้าย Cyber (Cyber Security) โดยวิธีการคัดเลือก (11/10/2564)
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้จัดทำของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก (11/10/2564)
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้จัดทำปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Card) ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก (11/10/2564)
ประกาศ ธพว. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก (30/09/2564)