- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ธันวาคม 2564 (03/01/2565)
ผลการพิจารณา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย ที่บริเวณ สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท และคลังพัสดุการไฟฟ้าจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2565 (24/12/2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งตะแกรงและหนามสแตนเลสกันนก โครงหลังคาคลุมลานพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท (07/12/2564)
ผลการพิจารณา จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน ประจำปี 2565 (02/12/2564)
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2564 (02/12/2564)
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2564 (02/12/2564)
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน พฤศจิกายน 2564 (02/12/2564)
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ตุลาคม 2564 (02/11/2564)
รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ เดือน ตุลาคม 2564 (02/11/2564)
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2564 จำนวน 11 รายการ งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า, งานเปลี่ยนแปลงทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งเพื่อความมั่นคง, งานขยายเขตระบบจำหน่ายและสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ, งานปรับปรุงระบบจำหน่ายสายส่ง 115 เควี เเละงบทำก (12/10/2564)