ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ (e-bidding)ประจำปี 2565 (17/01/2565)
ประกาศผู้ชนะจ้างบุคคลภายนอกรับจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า INSx กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/01/2565)
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดซื้อจัดจ้างคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง กฟอ.ตาคลี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) (07/01/2565)
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) (07/01/2565)
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดซื้อจัดจ้างคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง กฟอ.ตาคลี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) (15/07/2564)
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านหลักแปด (จุด1) ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) (26/04/2564)
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านหลักแปด (จุด2) ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) (26/04/2564)
จ้างบุคคลภายนอกรับจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า INSx กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/01/2564)
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) (13/01/2564)
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/07/2563)