- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ (e-bidding)ประจำปี 2565 (17/01/2565)
ประกาศผู้ชนะจ้างบุคคลภายนอกรับจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า INSx กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/01/2565)
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดซื้อจัดจ้างคอนสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง กฟอ.ตาคลี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) (07/01/2565)
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) (07/01/2565)
ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ (07/01/2565)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ (09/12/2564)
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ (05/11/2564)
ประจำเดือน กันยายน 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ (11/10/2564)
ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ (08/09/2564)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ (09/08/2564)