ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง (แบบเฉพาะคราว) ครั้งที่ 2 ปี 2564 กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/04/2564)
ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง ไตรมาส ที่ 1 ปี 2563 (กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/01/2563)
ผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย คพจ.๑ (แผน ๓ แผน ๔) ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา (05/06/2562)
ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง ปี 2562 (กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/05/2562)
ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง ครั้งที่ 2 ปี 2562 (กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/04/2562)
ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง ครั้งที่ 1ปี 2562 (กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/03/2562)
รายงานผลการพิจารณาประกวดราคางานจ้างเหมา ก่อสร้างคลังโปร่งเก็บพัสดุ และรื้อถอนลาน คสล. ของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/05/2561)
รายงานผลพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1(แผน3,แผน4) ประจำปี 2561 วิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/05/2561)
รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ครั้งที่ 3/2561 กฟอ.ลาดยาว ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/03/2561)
รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ครั้งที่ 2/2561 กฟอ.ลาดยาว ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/03/2561)