ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนเมีนาคม 2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 (คพจ.2) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกวดราคาจ้างชั้นวางพัสดุขนาดเล็ก (Micro Rack) พร้อมติดตั้ง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนธันวาคม 2562 จ้างเหมานิติบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวงานงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนพฤศจิกายน 2562 จ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนธันวาคม 2561 จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการงดจ่ายไฟเขตรับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอวังชมภู อำเภอเขาค้อ ประจำปี 2562 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนธันวามคม 2561 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กฟจ.เพชรบูรณ์ ปี2562 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนกรกฎาคม 2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนพฤษภาคม 2561 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เดือนเมษายน 2561(ไม่มีประกาศ) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนมีนาคม 2561 จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการงดจ่ายไฟเขตรับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอวังชมภู อำเภอเขาค้อ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เดือนกุมภาพันธ์ 2561(ไม่มีประกาศ) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนมกราคม 2561 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กฟจ.เพชรบูรณ์ ปี2561 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์เดือนมกราคม 2561 จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2561 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่เดือนกันยายน- พฤศจิกายน 2560 ไม่มีประกาศ สอบราคา วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศ สอบราคา เดือนสิงหาคม 2560 จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์ (เขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟจ.เพชรบูรณ์) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เดือนพฤษภาคม 2560(ไม่มีประกาศ) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศ สอบราคา เดือนมีนาคม 2560 เรื่อง จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์ (เขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟจ.เพชรบูรณ์) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ กระบวนงานงดจ่ายไฟและต่อกลับ เขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เดือนมกราคม 2560 เรื่อง จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์ (เขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟจ.เพชรบูรณ์) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เดือนธันวาคม 2559 เรื่อง จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์ (เขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟจ.เพชรบูรณ์) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เดือนธันวาคม 2560(ไม่มีประกาศ) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 
ประกาศ สอบราคา เดือนพฤศจิกายน 2559(ไม่มีประกาศ) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศ สอบราคา เดือนตุลาคม 2559(ไม่มีประกาศ) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน กันยายน 2559 เรื่อง จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์ (เขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟจ.เพชรบูรณ์) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือน สิงหาคม 2559 เรื่อง จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์ (เขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟจ.เพชรบูรณ์) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2559(ไม่มีประกาศ) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน เมษายน 2559 เรื่อง จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือน มีนาคม 2559 เรื่อง จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์ (เขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟจ.เพชรบูรณ์) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร กฟจ.เพชรบูรณ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2559 เรื่อง จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์ (เขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟจ.เพชรบูรณ์) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือนธันวาคม 2558 เรื่อง จ้างเหมาบุคลภายนอกรักษาความปลอดภัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เดือนพฤศจิกายน 2558 เรื่อง จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์ (เขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟจ.เพชรบูรณ์) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เดือนตุลาคม 2558(ไม่มีประกาศ) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือนกันยายน 2558 เรื่อง จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์ (เขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟจ.เพชรบูรณ์)? วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือนสิงหาคม 2558 เรื่อง จ้างเหมางานก่อสร้าง รั้วตาข่ายมาตรฐานฯ กฟย.วังชมภู วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เดือนกรกฎาคม 2558(ไม่มีประกาศ) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ประกาศ สอบราคา เดือนมิถุนายน 2558(ไม่มีประกาศ) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ประกาศ สอบราคา เดือนพฤกษาคม 2558(ไม่มีประกาศ) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ประกาศ สอบราคา เดือนเมษายน 2558(ไม่มีประกาศ) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน มีนาคม 2558 เรื่อง จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์ (เขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟจ.เพชรบูรณ์) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา ?เดือนกุมภาพันธ์ 2558(ไม่มีประกาศ) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ประกาศ สอบราคา ?เดือนมกราคม 2558(ไม่มีประกาศ) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
... อ่านทั้งหมด