ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ ประกวดราคา ด้วยวิธี e-bidding ย้ายมาอยู่ ม.9(8) ห้วข้อ กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระร วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 
ประกาศ ประกวดราคา(e-bidding)งานปรับปรุงระบบจำหน่าย อ.ไพศาลี - สี่แยกไพศาลี(จุดที่3) จ.นครสวรรค์ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคา(e-bidding)งานปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง บริเวณ อ.เก้าเลี้ยว - อ.บรรพต(จุดที่1) จ.นครสวรรค์ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคา(e-bidding)งานปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สะพานดำ - อ.โกรกพระ(ฝั่งขวา)จุดที่ 3 จ.นครสวรรค์ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคา(e-bidding)จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1(แผน3,แผน4)และงานบง คชฟ.3 งบคขก.2 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคา(e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือ - เครื่องใช้ด้านช่าง ของ กฟจ.นว. วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลนจำนวน 5 รายการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์(ติดตั้งมิเตอร์ใหม่) ปี 2561 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ของ กฟจ.นว.และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2561(รายปี) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2558 ประกาศสอบราคา วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2558 สอบราคางานจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ปี 59 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2558 สอบราคาจ้างเหมา นิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ปี 59 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ตุลาคม 2558 ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร PEA วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ตุลาคม 2558 ประกาศประกวดราคา วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน กันยายน 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง บ้านผักกาด-นิคมเขาบ่อแก้ว(จุดที่ 1) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน กันยายน 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ เขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์(แบบรายครั้ง ครั้งที่ 2) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2558 (ไม่มีประกาศการประกวดราคาในเดือนนี้) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงอำเภอบรรพตพิสัย-บ้านตาขีด(จุดที่ 2) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน กรกฎาคม 2558 (ไม่มีประกาศการประกวดราคาในเดือนนี้) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฎาคม 2558 (ไม่มีประกาศการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2558 (ไม่มีประกาศการประกวดราคาในเดือนนี้) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2558 (ไม่มีประกาศการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2558 (ไม่มีประกาศการประกวดราคาในเดือนนี้) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2558 (ไม่มีประกาศการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2558 (ไม่มีประกาศการประกวดราคาในเดือนนี้) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2558 (ไม่มีประกาศการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2558 (ไม่มีประกาศการประกวดราคาในเดือนนี้) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2558 (ไม่มีประกาศการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีประกาศการประกวดราคาในเดือนนี้) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีประกาศการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มกราคม 2558 (ไม่มีผลการประกวดราคาในเดือนนี้) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มกราคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ไกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง ประจำปี 2558 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด