ประกาศ ประกวดราคา ด้วยวิธี e-bidding ย้ายมาอยู่ ม.9(8) ห้วข้อ กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระร วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 
ประกาศ ประกวดราคา(e-bidding)งานปรับปรุงระบบจำหน่าย อ.ไพศาลี - สี่แยกไพศาลี(จุดที่3) จ.นครสวรรค์ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด