ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สอบราคาผู้ให้บริการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานเขต 14 ประจำสาขาสุพรรณบุรี วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2560-2561 เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพของพนักงาน ธพว. วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และบัตรอวยพรปีใหม่ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำของที่ระลึก ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหา Server ทดแทนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center Phase II) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความสะอาดประจำอาคาร SME Bank Tower จำนวน 36 อัตรา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบัญชีธนาคารและข้อมูลเพื่อการบริหาร (FMIS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานใหญ่ สำนักงานเขต และสำนักงานสาขา รวมจำนวน 133 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเขต 23 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคางานออกแบบและตกแต่งพื้นที่ของธนาคารในงานมหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี (Thailand Industry Expo 2017) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Notebook จำนวน 28 เครื่อง วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานีและสำนักงานเขต 23 ด้วยวืธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสแกนข้อมูล (Scanner) จำนวน 150 เครื่อง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 70 เครื่อง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างผุ้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ/ อุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาการจัดหา License สำหรับโครงการ Upgrade Hardware และ Software ระบบสินเชื่อปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จัดซื้อจัดจ้างงานติดตั้งชุดประตูกระจกบานสวิง และบานกระจกช่องแสงติดตาย งานเหล็กดัดกันขโมย และงานทุบรื้อซ่อมแซมผนังชั้น 1 สาขาสุราษฎร์ธานี วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Web Application Firewall (WAF) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการจัดหา Server ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center Phase II) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบบัญชีธนาคาร และข้อมูลเพื่อการบริหาร (FMIS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ/ อุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนตฺ์ จำนวน 30 อัตรา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาโครงการการให้บริการ Call Center แบบตอบรับ IVR (Interactive Voice Response) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างผู้ให้บริการซ่อมพื้นห้องเตรียมอาหาร ชั้น 11 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ จำนวน 31 คัน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงห้องเตรียมอาหารชั้น 11 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด