ประกาศประกวดราคา สอบราคา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทั้งบริการ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทั้งบริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอียดได้ที่ www.lpgss.ac.th , www.gprocurement.go.th โทร 054 209633 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ... เชื่อมโยง
อบจ นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 อัตรา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 อบจ นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 อัตรา รับสมัครจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ ) ณ อบจ.นครสวรรค์ ... เชื่อมโยง
สำนักงาน ปปส.ภ.5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุน ป.ป.ส. ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สำนักงาน ปปส.ภ.5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุน ป.ป.ส. ครั้งที่ 3/2564 จำนวน 103 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 ม.1 ต.ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดูรายละเอียดที่ www.oncb.go.th/ข่าวขายทอดตลาด สอบถามโทร 0 5321 7259-19 ต่อ 10022 , 10024 ... เชื่อมโยง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง รับสมัครจนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร 054-265012 ... เชื่อมโยง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา ขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร 0 5433 4331 ... เชื่อมโยง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 สอบถามโทร 0 5426 5089 ... เชื่อมโยง
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงาน จำนวน 59 รายการ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงาน จำนวน 59 รายการ กำหนดขายทอดตลาด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ในวันที่ 30 กันยายน 2564 สอบถามโทร 0 5421 7420 ต่อ 0 ... เชื่อมโยง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ลำปาง ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่เสื่อมสภาพ จำนวน 2 คัน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ลำปาง ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่เสื่อมสภาพ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ลำปาง สอบถามโทร 0 5422 3298 ในวันเวลาราชการ ... เชื่อมโยง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง หรือโทร 054-265012 ... เชื่อมโยง
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) จำนวน 1 คัน วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ราชการ) จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย ... เชื่อมโยง
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน กำหนดดาวน์โหลดเอกสารถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 กันยายน 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ขอเลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงาน ปปส. ภาค 5 เชียงใหม่ ขอเลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 5/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง ... เชื่อมโยง
สำนักงาน ป.ป.ช.ลำปางประชาสัมพันธ์การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของเจ้าพนักงานของรัฐให้สาธารณทราบ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ช.ลำปางประชาสัมพันธ์การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของเจ้าพนักงานของรัฐให้สาธารณทราบ ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2564 - 1 กันยายน 2564  ... เชื่อมโยง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา ***รายละเอียด*** https://probation.go.th/ ... เชื่อมโยง
สำนักงาน ปปส. ภาค 5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงาน ปปส. ภาค 5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 5/2564 ประเภทยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร และอื่นๆ จำนวน 91 รายการ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประสงค์เข้าสู้ราคาดูรายละเอียด  https://www.oncb.go.th/ข่าวขายทอดตลาด ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย อัตราเงินเดือน 18,000 บาท วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย อัตราเงินเดือน 18,000 บาท หน่วยงานที่ 1 กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดลำปาง อัตราว่าง 6 อัตรา หน่วยงานที่ 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง อัตราว่าง 6 อัตรา หน่วยงานที่ 3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง อัตราว่าง 6 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ www.lampang.go.th  หัวข้อ“การรับสมัครสอบบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” ... เชื่อมโยง
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา (ทั่วประเทศ) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา (ทั่วประเทศ) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 5-31 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com ... เชื่อมโยง
สำนักงาน ป.ป.ส. ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 2/2564 จำนวน 110 รายการ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการขายทอดตลาดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 สำนักงาน ป.ป.ส. ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 2/2564 จำนวน 110 รายการ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำกัดผู้สนใจเข้าประมูลสู้ราคาไม่เกิน จำนวน 150 คน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-2470901 – 19 ต่อ 34018  ... เชื่อมโยง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูล โทร 054-265049 อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานฯ doe.go.th/lampang ... เชื่อมโยง
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุของรางวัลคงเหลือจาการจัดงานกาชาดประจำปี วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุของรางวัลคงเหลือจาการจัดงานกาชาดประจำปี 2564 กำหนดยื่นซองเสนอราคา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 10.30 น. และเปิดซองวันเดียวกัน เวลา 11.00 น. ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 โทร 054-217758 ... เชื่อมโยง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น "พนักงานราชการเฉพาะกิจ" จำนวน 6 อัตรา วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น "พนักงานราชการเฉพาะกิจ" จำนวน 6 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ดูลายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิ๊กตามลิ้งค์ด้านล่าง http://lampang.mnre.go.th/th/news/detail/89738/ ... เชื่อมโยง
เทศบาลตำบลเสริมงาม รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเสริมงาม รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เว้นวันหยุดราชการ สอบถามโทร 0 5428 6009 ต่อ 101 ... เชื่อมโยง
ข่าว ประกวดราคา สอบราคา วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด