โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทั้งบริการ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทั้งบริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอียดได้ที่ www.lpgss.ac.th , www.gprocurement.go.th โทร 054 209633 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ... เชื่อมโยง
อบจ นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 อัตรา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 อบจ นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 อัตรา รับสมัครจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ ) ณ อบจ.นครสวรรค์ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด