ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือน มี.ค.64 จ้างเหมางานก่อสร้างรั้วด้านหลังบ้านพนักงาน กฟอ.หล่มสัก วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน มี.ต.64 จ้างเหมางานก่อสร้างรั้ว กฟย.แคมป์สน วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน ม.ค.64 ประกวดราคาจัดซื้อคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต ให้ นางจริยาภรณ์ วงศ์ศรีอุดมลาภ หมู่ ๖ ตําบล ทุ่งสมอ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน ธ.ค.63 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งชั้นวางพัสดุด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักพนักงานหลังที่ ๕ และหลังที่ ๖ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่าย งาน คฟม.๒ บ.โคกหนองม่วง ม.๕ ต.นํ้าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน ก.ย.63 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
เดือน ส.ค.63 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เดือน ก.ค.63 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประการจ้างเหมา งานจ้างเหมาก่อสร้างป้ายสํานักงานตามแผนงาน Smart Back Office ด้านพัฒนาสํานักงาน ที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหล่มสัก วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรัวด้านข้าง ความยาว 31 เมตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหล่มสัก วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อคอนกรีต วิธี e-bidding วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศงานจ้างเหมาก่อสร้าง งานขุดเจาะบ่อนําบาดาลพร้อมติดตังเครือง สูบนํากฟย.ต.แคมป์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนน-ลาน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 41.68 ม. ที กฟย.บ้านกลาง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการ และ ปรับปรุง Front Office กฟย.ต.แคมป์ สน ทีขอรับรอง GECC ปี 2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำใต้ไลน์(แบบรายปี)2563 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ระบบสายส่ง 115 kv(รายปี2563) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน ธ.ค.62 ไม่มีผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศหาผู้รับจ้างงานรักษาความปลอดภัย กฟอ.หล่มสัก วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน ต.ค.62 ไม่มีผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
เดือน ก.ย.62 ไม่มีผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
เดือน ส.ค.62 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
เดือน ก.ค.62 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
เดือน มิ.ย.62 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เดือน พ.ค.62 ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน เม.ย.62 ไม่มีผลการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 
เดือน มี.ค.62 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เดือน ก.พ.2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เดือน ม.ค.2562 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
เดือน ธ.ค.2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เดือน พ.ย.2561 ประกาศจ้างเหมางานนิติบุคคล รักษาความปลอดภัยสำนักงาน วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน พ.ย.2561 ประกาศจัดซื้อคอนกรีต วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน ต.ค.2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ก.ย.2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ส.ค.2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 
เดือน ก.ค.2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มิ.ย.2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน พ.ค.2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน เม.ย.2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มี.ค.2561 ประกาศจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงต่ำ/นอกไลน์แรงสูง(e-bidding)2561 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน มี.ค.2561 ประกาศซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต(e-bidding) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน ก.พ.2561 ประกาศจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย(e-bidding)2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน ม.ค.2561 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 
เดือน พ.ย.2560 ประกาศจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตบ้านห้วยปูน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน พ.ย.2560 ประกาศจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ปี 2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน ต.ค.2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
เดือน ก.ย.2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 
เดือน ส.ค.2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงตัดต้นไม้(แบบเฉพาะคราว)ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มิ.ย.2560 ไม่มีวิธีประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน พ.ค.2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เดือน เม.ย.2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างวิธีสอบราคา วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน มี.ค.2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีสอบราคา วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน ก.พ.2560 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีสอบราคา วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน ม.ค.2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าฯ(แบบเฉพาะคราว)ครั้งที่ 1 ปี 2560 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน ธ.ค.2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า(แบบรายปี) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พ.ย.2559 ประกาศจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ต.ค.2559 ไม่มีการดำเนินการวิธีสอบราคา วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ก.ย.2559 ไม่มีการดำเนินการวิธีสอบราคา วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
เดือน ส.ค.2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีสอบราคา วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ก.ค.2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วิธีสอบราคา วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มิ.ย.2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้(แบบเฉพาะคราว)ฟีดเดอร์1-9 ปี 2559 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พ.ค.2559 จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีต วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน เม.ย.2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 
เดือน มี.ค.2559 ไม่มีประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ก.พ.2559 ไม่มีประกาศจัดซ์้อ-จัดจ้าง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ม.ค.2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ไกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า(แบบเฉพาะคราว)1/2559 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ธ.ค. 2558 ประกาศจ้างเหมาสอบราคาตัดต้นไม้(แบบรายปี)ฟีดเดอร์ 1-4,9 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือน ธ.ค. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านห้วยสวิง ถึง บ้านกลาง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือน พ.ย.2558 ประกาศจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือน ต.ค.2558 ประกาศจ้างเหมาสอบราคาตัดต้นไม้ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือน ก.ย.2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 
เดือน ส.ค.2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
เดือน ก.ค.2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
เดือน มิ.ย. 2558 ประกาศจ้างเหมาตัดต้นไม้แรงต่ำ ฟีดเดอร์ 1 - 9 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือน พ.ค. 2558 ประกาศจ้างเหมางานขยายเขตเดอะบลูสกาย วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือน เม.ย. 2558 ประกาศจ้างเหมางานขยายเขตเดอะหลุยส์ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือน เม.ย. 2558 ประกาศจ้างเหมางานขยายเขตบ้านหนองผือ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือน มี.ค. 2558 ประกาศจ้างเหมาตัดต้นไม้แรงสูง ฟีดเดอร์ 1 - 9 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือน ก.พ.2558 ประกาศจ้างเหมาขยายเขตเขาค้อไฮแลนด์ โซน F วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือน ก.พ.2558 ประกาศจ้างเหมาขยายเขตเขาค้อไฮแลนด์ โซน D วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือน ม.ค.2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 
เดือน ธ.ค.2557 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
เดือน พ.ย.2557 ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
เดือน ต.ค.2557 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด