ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. เพื่อใช้งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ ประจำปี 2564 (MR.AA22) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2563 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบรายปี ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1, งบโครงการต่าง ๆ ประจำปี 2562 เลขที่ นผ.ซ B1/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน พฤษภาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน เมษายน 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน มีนาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงและใต้ไลน์ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน ธันวาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน พฤศจิกายน 2559 สอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ตุลาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เดือนกันยายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เดือนสิงหาคม 2559 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคลังโปร่งคลังพัสดุ และรื้อถอนลานคอนกรีต คสล.เดิม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนกรกฎาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ FORK LIFT จำนวน 1 คัน วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนพฤษภาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เดือนเมษายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เดือนมีนาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือนมกราคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือนธันวาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนพฤศจิกายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือนตุลาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือนกันยายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือนสิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายพร้อมประตูบานเลื่อนตาข่าย ที่คลังพัสดุบริการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนกรกฎาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือนมิถุนายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือนพฤษภาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือนมีนาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
... อ่านทั้งหมด