ประกาศ ประกวดราคาซื้อเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. เพื่อใช้งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ ประจำปี 2564 (MR.AA22) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2563 ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด