ประกาศประกวดราคา สอบราคา
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ พัฒนาระบบสายส่ง และจำหน่าย (คพจ.2) (E-bidding) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กฟย.บรจ.(E-bidding) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จัดซื้อชั้นวางพัสดุขนาดเล็ก (Micro Rack) พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 ชิ้น (E-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สามแยกบางสำราญ - วัดเซ่าสิงห์ (จุดที่ 1) อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ตามโครงการ คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสหกรณ์การเกษตรบางระจัน - วัดจั่นเจริญศรี (จุดที่ 3) อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (คพจ.1) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงสหกรณ์การเกษตรบางระจัน - วัดจั่นเจริญศรี (จุดที่2) อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (คพจ.1) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงสหกรณ์การเกษตรบางระจัน - วัดจั่นเจริญศรี (จุดที่1) อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี (คพจ.1) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสี่แยกไหสี่หู - สี่แยกชัณสูตร (จุดที่1) อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสี่แยกไหสี่หู - สี่แยกชัณสูตร (จุดที่2) อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบางระจัน วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือนธันวาคม 2560 ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมารักษาคมปลอดภัย อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ภายในบริเวณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
างเหมารักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินภายในบริเวณสำนักงาน ประจำปี 2561 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน ส.ค. 2560 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 14 รายการ ตามอนุมัติหลักการเลขที่ น.3สห.(คบ.)1623/60 ลว.1 ส.ค.60 งบโครงการ คชฟ.3 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน ก.ค. 2560 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ ตามอนุมัติหลัการเลขที่ น.3สห.(คบ.)1468/2560 ลว.14 ก.ค.60 ตามงบโครงการ คพจ.1 (แผน 3,4) ปี 2560 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มิ.ย. 2560 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มิ.ย. 2560 จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร PEA วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน พ.ค. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน เม.ย. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มี.ค. 2560 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน ก.พ. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มี.ค. 2560 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน ม.ค. 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เดือน ธ.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 
เดือน พ.ย. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ต.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เดือน ก.ย. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ส.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 
เดือน ก.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มิ.ย. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พ.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เดือน เม.ย. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มี.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 
เดือน ก.พ. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ก.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ม.ค. 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ธ.ค. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ธ.ค. 2558 ประการสอบราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พ.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ต.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ส.ค. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลัยเกษรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ส.ค. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ก.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มิ.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน พ.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน เม.ย. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มี.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ก.พ. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ม.ค. 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ธ.ค. 2557 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน พ.ย. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พ.ย. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ต.ค. 2557 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
... อ่านทั้งหมด