ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน เมษายน 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มีนาคม 2564 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรึตงานงบ คฟจ.2 (แผน4) ประจำปี 2563 น.3 ลบ.(บห)EB.03/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย แยกนิคม-วงเวียนโคกตูม(จุดที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีลพบุรี2-ปั๊มกระทิงแดง(ฝั่งLBB4) จุดที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อชั้นวางพัสดุขนาดเล็ก (Micro Rack) จำนวน 16 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย คพจ.1(แผน3) ครั้งที่ 2 จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กันยายน 2563 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน สิงหาคม 2563 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน เมษายน 2563 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มีนาคม 2563 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2562 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กันยายน 2562 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กันยายน 2562 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน สิงหาคม 2562 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน สิงหาคม 2562 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กรกฏาคม 2562 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กรกฏาคม 2562 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน พฤษภาคม 2562 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน พฤษภาคม 2562 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน เมษายน 2562 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน เมษายน 2562 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มีนาคม 2562 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 คพจ.1 (แผน 3, 4) ตามแผนงานก่อสร้าง ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เดือนมีนาคม 2562 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 คพจ.1 (แผน 3, 4) ตามแผนงานก่อสร้าง ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เดือนมีนาคม 2562 ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2562 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบงานย้ายแนว ระบบจําหน่ายและสายส่งไฟฟ้า, งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจําหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) แผน ๓ ฯ เดือนธันวาคม 2561 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบงานย้ายแนว ระบบจําหน่ายและสายส่งไฟฟ้า, งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจําหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑) แผน ๓ และ แผน ๔, งบ โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทํากินทางการเกษตรระยะที่ ๒ (คขก.๒), งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ ๒ (คฟม.๒), งบทําการ ปี ๒๕๖๒ จํานวน ๑๘ รายการ เดือนธันวาคม 2561 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีการงดจ่ายไฟฟ้า และดำเนินการติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ ประจำปี 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เดือน ธันวาคม 2561 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน พฤศจิกายน 2561 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน ตุลาคม 2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กันยายน 2561 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กันยายน 2561 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา เดือน กรกฏาคม 2561 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กรกฏาคม 2561 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา เดือน มิถุนายน 2561 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มิถุนายน 2561 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement (e-GP)) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา เดือน พฤษภาคม 2561 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา เดือน เมษายน 2561 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1 (แผน3 แผน4)และงบ คชฟ.3 ประจำปี 2561 จำนวน 20 รายการ เดือน เมษายน 2561 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1 (แผน3 แผน4)และงบ คชฟ.3 ประจำปี 2561 จำนวน 20 รายการ เดือน เมษายน 2561 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือน มีนาคม 2561 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มีนาคม 2561 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2561 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม2561 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน ตุลาคม 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน กันยายน 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กันยายน 2560 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน สิงหาคม 2560 เรื่อง งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดมิเตอร์ค้างชำระ-ต่อกลับมิเตอร์ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือน กรกฏาคม 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศประกวดราคา เดือน กรกฏาคม 2560 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือน มิถุนายน 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน พฤษภาคม 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน เมษายน 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน เมษายน 2560 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน มีนาคม 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มีนาคม 2560 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2560 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2560 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน ตุลาคม 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน กันยายน 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน สิงหาคม 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน กรกฏาคม 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน มิถุนายน 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน พฤษภาคม 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน เมษายน 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน มีนาคม 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2559 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน ธันวาคม 2558 เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2559 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือน พฤศจิกายน 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน ตุลาคม 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน กันยายน 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน สิงหาคม 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน กรกฏาคม 2558 เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือน มิถุนายน 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน พฤษภาคม 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน เมษายน 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน มีนาคม 2558 เรื่องการจ้างเหมาต้นต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายรายปี วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคา เดือน มกราคม 2558 (ไม่มีประกาศ) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
... อ่านทั้งหมด