ไม่มีประกาศสอบราคา เดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 3,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด