ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหลักแปด (จุด1) ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหลักแปด (จุด2) ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแจ้งเตือนค่ากระแสไฟฟ้า กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาการจ้างงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ ประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-bidding) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ กฟอ.ตาคลี และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2560 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2560 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟอ.ตาคลี ประจำปี 2559 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งคอนสื่อสาร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปีฟีดเดอร์7 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปีฟีดเดอร์6 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปีฟีดเดอร์5 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปีฟีดเดอร์4 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปีฟีดเดอร์3 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปีฟีดเดอร์1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด