ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือน กรกฎาคม 2564 สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์แก้ไฟ สัญญาเลขที่ น.3 กฟส.อ.ทลง.(จ.)012/2564 ลว. 8 กรกฎาคม 2564 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2564 (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เดือน พฤษภาคม 2564 (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
เดือน เมษายน 2564 (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เดือน มีนาคม 2564 (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 
เดือน มกราคม 2564 (ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
เดือน ธันวาคม 2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการวางหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ผ่านโปรแกรมแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (Invioce Notification System INSX) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 เดือน ธันวาคม 2563 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการวางหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ผ่านโปรแกรมแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (Invioce Notification System INSX) ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2563 จ้างเอกชนดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบรายปี ประจำปี 2564 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 เดือน ธันวาคม 2563 จ้างเอกชนดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบรายปี ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2563(ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
เดือน ตุลาคม 2563(ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
เดือน กันยายน 2563(ไม่มีการสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เดือน สิงหาคม 2563 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 
เดือน กรกฎาคม 2563 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เดือน มิถุนายน 2563 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เดือน พฤษภาคม 2563 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน เมษายน2563 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
เดือน มีนาคม 2563 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงกั้นดิน รั้วตาข่าย และรั้วพล็อคสูง ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2563 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
เดือน ธันวาคม 2562 จ้างเอกชนดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบรายปี ประจำปี 2563 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เดือน ธันวาคม 2562 จ้างเอกชนดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบรายปี ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2562 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เดือน ตุลาคม 2562 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เดือน กันยายน 2562 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ดือน สิงหาคม 2562 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 
เดือน กรกฎาคม 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
เดือน มิถุนายน 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
เดือน พฤษภาคม 2562 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เดือน เมษายน 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เดือน มีนาคม 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เดือน มกราคม 2562 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เดือน ธันวาคม 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 
เดือน พฤศจิกายน 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เดือน ตุลาคม 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
เดือน กันยายน 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
เดือน สิงหาคม 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 
เดือน กรกฎาคม 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มิถุนายน 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ดือน พฤษภาคม 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน พฤษภาคม 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน เมษายน 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มีนาคม 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 
เดือน กุมภาพันธ์2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มกราคม 2561 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เดือน ธันวาคม 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 
เดือน พฤศจิกายน 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เดือน ตุลาคม 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
เดือน กันยายน 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
เดือน สิงหาคม 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 
เดือน กรกฎาคม 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มิถุนายน 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน พฤษภาคม 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน เมษายน 2560 ไม่มีการสอบราคา วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มีนาคม 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มกราคม 2560 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เดือน ธันวาคม 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 
เดือน พฤศจิกายน 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ตุลาคม 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฎาคม 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มกราคม 2559 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ธันวาคม 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 
เดือน พฤศจิกายน 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เดือน ตุลาคม 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
เดือน กันยายน 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
เดือน สิงหาคม 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558 
เดือน กรกฎาคม 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
เดือน มิถุนายน 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
เดือน พฤษภาคม 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
เดือน เมษายน 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
เดือน มีนาคม 2558 ไม่มีประกาศสอบราคา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 
... อ่านทั้งหมด