ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวด/สอบราคา วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างมหกรรมไหมนครชัยบุรินทร์ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เรื่องที่ 8 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกาศการประมูลราคาขายทอดตลาดรถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด กข 8815 สุรินทร์ อายุการใช้งาน 12 ปี ราคาขั้นต่ำ 50,000 บาท
เรื่องที่ 7 ประกวดราคาจ้างงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biddind) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biddind) โดย ก่อสร้างซุ้มประตู ก่อสร้างจุดถ่ายภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างฐานการเรียนรู้การทอผ้าไหม บ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการประกวดราคาก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้านท่องเที่ยว ก่อสร้างจุดถ่ายภาพต้อนรับนักท่องเที่ยว Land Mark ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมฯ บ้านท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ข้อเขียน วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เรื่องที่ 5 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เรื่องที่ 4 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้านท่องเที่ยวก่อสร้างจุดถ่ายภาพต้องรับนักท่องเที่ยว Land Mark ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม บริเวณศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์และบริบทของชุมชน
เรื่องที่ 3 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เรื่องที่ 2 ยกเลิกประกวดราคาจ้างงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ยกเลิกประกวดราคาจ้างงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560
เรื่องที่ 1 การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด