ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ของ กฟจ.สกลนคร ประจำปี 2564 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟที่ขาดแคลน วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วลวดตาข่าย วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานโครงการ คขก.2 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟที่ขาดแคลน จำนวน 2 รายการ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน กันยายน 2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน กันยายน 2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาซื้อสายไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-I05/2560 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อสายไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-I04/2560 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-I03/2560 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาซื้อสายไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-C03/2560 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-I01/2560 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อสายไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-I02/2560 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-C02/2560 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน เมษายน 2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน เมษายน 2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม 2560 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-P01/2560 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-C01/2560 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2560 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-C12/2559 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2559 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-C11/2559 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-C10/2559 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-P10/2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม 2559 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-P08/2559 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-C08/2559 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน กันยายน 2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
ประกาศตกลงราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)45/2559 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)44/2559 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)43/2559 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)41/2559 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)40/2559 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)39/2559 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-P07/2559 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)37/2559 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)36/2559 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-P06/2559 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-C06/2559 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-P05/2559 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)35/2559 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-C05/2559 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-P04/2559 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)-C04/2559 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)28/2559 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
ประกาศตกลงราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)30/2559 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)29/2559 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)31/2559 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)27/2559 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)26/2559 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)24/2559 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)25/2559 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.(คล.)-P03/2559 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.(คล.)-C03/2559 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)22/2559 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.(คล.)-C02/2559 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)23/2559 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เลขที่ ฉ.1 จส.สน.(บห.)-01/2559 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดและต่อกลับมิเตอร์ ภายในอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เลขที่ ฉ.1 จส.สน.(บห.)-03/2559 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร เลขที่ ฉ.1 จส.สน.(บห.)-02/2559 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.(คล.)-C01/2559 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.(คล.)-P02/2559 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.(คล.)-P01/2559 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2558 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ประกาศสอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)P04/2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อวีทีและซีที เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)C12/2558 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)C11/2558 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน กันยายน 2558 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)P03/2558 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)C10/2558 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)C09/2558 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)P02/2558 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ซส.สน.(คล.)C08/2558 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เลขที่ ซส.สน.(คล.)C07/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)C06/2558 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)P01/2558 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)C05/2558 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม 2558 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ซส.สน.(คล.)C04/2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เลขที่ ซส.สน.(คล.)C03/2558 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต เลขที่ ฉ.1 ซส.สน.(คล.)C02/2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อสายไฟฟ้า เลขที่ ซส.สน.(คล.)C01/2558 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2558 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย เลขที่ จส.สน.(บห)-03/2557 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด เลขที่ จส.สน.(บห)-02/2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย เลขที่ จส.สน.(บห)-01/2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม 2557 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน กันยายน 2557 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อยฯ (แบบน๊อคดาวน์) ที่ กฟย.กุสุมาลย์ เลขที่ จส.สน.(คล)-I04/2557 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าสาขาย่อยฯ (แบบน๊อคดาวน์) ที่ กฟย.โคกศรีสุพรรณ เลขที่ จส.สน.(คล)-I03/2557 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2557 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีต บล็อกมาตรฐานสูง 2.00 เมตร ภายในบริเวณสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร เลขที่ จส.สน.(คล)-I01/2557 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด