ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ของ กฟจ.สกลนคร ประจำปี 2564 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 
ไม่มีข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด