ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง (แบบเฉพาะคราว) ไตรมาส ที่2 ปี 2564 กฟอ.ลาดยาว และ กฟฟ.ในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ไตรมาส 4 ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด