ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบสำรอง (Safety) แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 6 รายการ ประจำปี 2564 จำนวน 6 รายการ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบสำรอง (Safety) แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 6 รายการ ประจำปี 2564 จำนวน 6 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (SafetyStock) ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (SafetyStock) ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (SafetyStock) ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (SafetyStock) ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงด้านเทคนิคในพื้นที่ กฟอ.คสร. ประจำปี 2564 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงด้านเทคนิคในพื้นที่ กฟอ.คสร. ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ(Safety Stock) ประจำปี 2564 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ(Safety Stock) ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 (จ้างรีด) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 (จ้างรีด) ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ(Safety Stock) ประจำปี 2564 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ(Safety Stock) ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบจำหน่าย วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบจำหน่าย ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ประจำปี 2564 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์(ประเภทลูกถ้วย)งานงบผู้ใช้ไฟ และงบทำการ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์(ประเภทลูกถ้วย)งานงบผู้ใช้ไฟ และงบทำการ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโครงการเกศิณีวิลล์ ม.9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงโครงการเกศิณีวิลล์ ม.9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานเร่งรัดปรับปรุง และขยายเขตระบบไฟฟ้า วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานเร่งรัดปรับปรุง และขยายเขตระบบไฟฟ้า ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ และงานงบโครงการ คฟม.2 จำนวน 6 รายการ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ และงานงบโครงการ คฟม.2 จำนวน 6 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันขาดแคลนงานงบทำการ ไตรมาส 2 จำนวน 3 รายการ ประจำปี 2564 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันขาดแคลนงานงบทำการ ไตรมาส 2 จำนวน 3 รายการ ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คฟม.2 และงานทดแทนงบลงทุน จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คฟม.2 และงานทดแทนงบลงทุน จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ (ประเภทลูกถ้วย) งานผู้ใช้ไฟ และโครงการ คพส.9.3, คฟม.2 ปี 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ (ประเภทลูกถ้วย) งานผู้ใช้ไฟ และโครงการ คพส.9.3, คฟม.2 ปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ (ประเภทลูกถ้วย) งานโครงการ คพส.9.3, คฟม.2 ปี 2564 จำนวน 1 รายการ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ (ประเภทลูกถ้วย) งานโครงการ คพส.9.3, คฟม.2 ปี 2564 จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) จำนวน 1 รายการ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเทคอนกรีตหุ้มเสาตอม่อแบบเดี่ยว ตั้งแต่สี่แยกวังเพลิง - บ้านวังไผ่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 60 ต้น วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเทคอนกรีตหุ้มเสาตอม่อแบบเดี่ยว ตั้งแต่สี่แยกวังเพลิง - บ้านวังไผ่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 60 ต้น ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ (Safety stock) ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ (Safety stock) ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม.มอก.293(จ้างรีด) งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม.มอก.293(จ้างรีด) งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลาน งานงบผู้ใช้ไฟ(Safety Stock)งบลงทุน และงบโครงการ ประจำปี 2564 จำนวน 7 รายการ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลาน งานงบผู้ใช้ไฟ(Safety Stock)งบลงทุน และงบโครงการ ประจำปี 2564 จำนวน 7 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเคลื่อนที่ 2 หลัง คลงัพัสดุโคกสำโรง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเคลื่อนที่ 2 หลัง คลงัพัสดุโคกสำโรง ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานผู้ใช้ไฟ และเติมเต็ม Safety Stock จำนวน 3 รายการ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานผู้ใช้ไฟ และเติมเต็ม Safety Stock จำนวน 3 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2564 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลานงานงบ คพจ.2 แผน 4 จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลานงานงบ คพจ.2 แผน 4 จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลานงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลานงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คพจ.2 (แผน4) จำนวน 1 รายการ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คพจ.2 (แผน4) จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบคพจ.2 (แผน4) ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบคพจ.2 (แผน4) ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างเหมาเทโคนเสา SF6 และ Recloser ของ กฟอ.คสร. จำนวน 26 ชุด วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดจ้างเหมาเทโคนเสา SF6 และ Recloser ของ กฟอ.คสร. จำนวน 26 ชุด ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างเหมาเทคอนกรีตหุ้มเสาตอม่อแบบเดี่ยว ตั้งแต่ CBD 1R-01 (สี่แยกวังเพลิง) ถึง กฟย.สรบ. จำนวน 60 ต้น วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดจ้างเหมาเทคอนกรีตหุ้มเสาตอม่อแบบเดี่ยว ตั้งแต่ CBD 1R-01 (สี่แยกวังเพลิง) ถึง กฟย.สรบ. จำนวน 60 ต้น ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ (.5000) จำนวน 1 รายการ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ (.5000) จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม.(จ้างรีด) จำนวน 1 รายการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม.(จ้างรีด) จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันขาดแคลนงานงบทำการ ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันขาดแคลนงานงบทำการ ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คพจ.2 (แผน4) ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายกาาร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คพจ.2 (แผน4) ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายกาาร ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คพจ.2 (แผน4) ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คพจ.2 (แผน4) ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานผู้ใช้ไฟ และเติมเต็ม Safety Stock จำนวน 4 รายการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานผู้ใช้ไฟ และเติมเต็ม Safety Stock จำนวน 4 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 18 รายการ ประจำปี 2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 18 รายการ ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟจำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟจำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างเหมาเทลานคอนกรีตคลังพัสดุโคกสำโรง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดจ้างเหมาเทลานคอนกรีตคลังพัสดุโคกสำโรง ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์ 15(45) แอมป์ ประจำปี 2564 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์ 15(45) แอมป์ ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบจำหน่าย วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบจำหน่าย ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบ้านวังไผ่ ม.7 ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบ้านวังไผ่ ม.7 ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบโครงการ คฟม.2 จำนวน 6รายการ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบโครงการ คฟม.2 จำนวน 6รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ และงบโครงการ ประจำปี 2563 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ และงบโครงการ ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศงานจ้างปรับปรุงพื้นที่คลังพัสดุโคกสำโรง Modern Warehouse วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศงานจ้างปรับปรุงพื้นที่คลังพัสดุโคกสำโรง Modern Warehouse ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านหลุมข้าว ม.5 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านหลุมข้าว ม.5 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ของ กฟอ.คสร. และ กฟส.นมง.,บม. วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย ของ กฟอ.คสร. และ กฟส.นมง.,บม. ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คฟม.2 จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2563 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คฟม.2 จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 9 รายการ ประจำปี 2563 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 9 รายการ ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุ (เครื่องกรอสายไฟฟ้า) งานงบลงทุน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุ (เครื่องกรอสายไฟฟ้า) งานงบลงทุน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุ (Pallet Plastic, Digital Weight)งานงบลงทุน ประจำปี 2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุ (Pallet Plastic, Digital Weight)งานงบลงทุน ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ และงบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2563 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ และงบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กฟอ.คสร. และอาคารสำนักงานพัสดุกฟอ.คสร. ประจำปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกาศจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กฟอ.คสร. และอาคารสำนักงานพัสดุกฟอ.คสร. ประจำปี 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ และงบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2563 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ และงบผู้ใช้ไฟ (Safety Stock) จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2563 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2563 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2563 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนลูกถ้วย ม.11 บ้านพรมทิน อ.โคกสำโรง จ.ลพบุนร วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนลูกถ้วย ม.11 บ้านพรมทิน อ.โคกสำโรง จ.ลพบุนร ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกเทคอนกรีตหุ้มเสาตอม่อแบบเดี่ยว ตั้งแต่ CBD 1R-01 (สี่แยกวังเพลิง) ถึง CBD-1S-06/1 (แยกบ้านห้วยเขว้า) จำนวน 40 ต้น วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกเทคอนกรีตหุ้มเสาตอม่อแบบเดี่ยว ตั้งแต่ CBD 1R-01 (สี่แยกวังเพลิง) ถึง CBD-1S-06/1 (แยกบ้านห้วยเขว้า) จำนวน 40 ต้น ... อ่านต่อ
เดือน ก.ย. ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ และงบโครงการ จำนวน 6 รายการ ประจำปี 2563 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เดือน ก.ย. ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ และงบโครงการ จำนวน 6 รายการ ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
เดือน ส.ค. ประกาศจัดซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. (จ้างรีด) งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เดือน ส.ค. ประกาศจัดซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. (จ้างรีด) งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
เดือน ส.ค. ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงสี่แยกโคกสำโรง-อนามัยบ้านชอน (จุด3) จ.ลพบุรี วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เดือน ส.ค. ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงสี่แยกโคกสำโรง-อนามัยบ้านชอน (จุด3) จ.ลพบุรี ... อ่านต่อ
เดือน ส.ค. ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฟาร์มไก่ บริษัท โชคดี พีพีเอสเคฟาร์ม ม.4 ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เดือน ส.ค. ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฟาร์มไก่ บริษัท โชคดี พีพีเอสเคฟาร์ม ม.4 ต.สะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ... อ่านต่อ
เดือน ส.ค. ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเขตพืนที่ กฟอ.โคกสำโรง และ กฟย.สระโบสถ์ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เดือน ส.ค. ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเขตพืนที่ กฟอ.โคกสำโรง และ กฟย.สระโบสถ์ ... อ่านต่อ
เดือน ก.ค. ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงด้านเทคนิคในพื้นที่ กฟอ.โคกสำโรง ประจำปี 2563 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เดือน ก.ค. ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงด้านเทคนิคในพื้นที่ กฟอ.โคกสำโรง ประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
เดือน ก.ค. ประกาศจ้างเหมาตัดต้นไม้แบบเฉพาะคราวไตรมาส 3 ประจำปี 2563 พร้อมขนย้ายเศษไม้และกิ่งไม้ไปทิ้ง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เดือน ก.ค. ประกาศจ้างเหมาตัดต้นไม้แบบเฉพาะคราวไตรมาส 3 ประจำปี 2563 พร้อมขนย้ายเศษไม้และกิ่งไม้ไปทิ้ง ... อ่านต่อ
เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 8 รายการ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 8 รายการ ... อ่านต่อ
เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ และ (Safety Stock) จำนวน 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ และ (Safety Stock) จำนวน 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
เดื่อน ก.ค. ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ และ (Safety Stock) จำนวน 5 รายการ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เดื่อน ก.ค. ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ และ (Safety Stock) จำนวน 5 รายการ ... อ่านต่อ
เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบโครงการ คฟม.2 คขก.2 คชฟ.3 จำนวน 7 รายการ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบโครงการ คฟม.2 คขก.2 คชฟ.3 จำนวน 7 รายการ ... อ่านต่อ
เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบลงทุน ประจำปี 2562 จำนวน 9 รายการ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบลงทุน ประจำปี 2562 จำนวน 9 รายการ ... อ่านต่อ
เดือน มิ.ย. ประกาศขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริษัทเจเอส พัฒนาการเกษตรจำกัด ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เดือน มิ.ย. ประกาศขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริษัทเจเอส พัฒนาการเกษตรจำกัด ม.1 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ... อ่านต่อ
เดือน มี.ค. ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงบ้านนกเขาเปล้า ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เดือน มี.ค. ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงบ้านนกเขาเปล้า ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ... อ่านต่อ
เดือน มี.ค. ประกาศสร้างอาคารสื่อสารภายในสำนักงาน กฟย.สระโบสถ์ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เดือน มี.ค. ประกาศสร้างอาคารสื่อสารภายในสำนักงาน กฟย.สระโบสถ์ ... อ่านต่อ
(ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้)
เดือน ม.ค. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เดือน ม.ค. 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้)
เดือน ธ.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เดือน ธ.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้)
เดือน พ.ย.. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เดือน พ.ย.. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้)
เดือน ต.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เดือน ต.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้)
เดือน ก.ย.. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เดือน ก.ย.. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้)
เดือน ส.ค. ประกาศจ้างเหมางานปรับปรุงช่วงสถานีหนองม่วง-อนามัย ชอนสารเดช(ฝั่งขวา) จุด 1 อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1 (แผน3,4) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามแผนงานก่อสร้างประจำปี 2563 จำนวน 12 รายการ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1 (แผน3,4) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามแผนงานก่อสร้างประจำปี 2563 จำนวน 12 รายการ ... อ่านต่อ
เดือน มิ.ย. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เดือน มิ.ย. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้)
เดือน พ.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เดือน พ.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้)
เดือน เม.ย. ประกาศขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บริษัท จตุรเทพ ฟาร์ม จำกัด ม.1 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน มี.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 เดือน มี.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้)
เดือน ก.พ. ปรับปรุงสี่แยกวังเพลิง-อ.สระโบสถ์ จุด 3 จ.ลพบุรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เดือน ม.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เดือน ม.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้)
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบลงทุน และงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ปี 2561 จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบลงทุน และงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ปี 2561 จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างโรงอาหาร ที่ กฟอ.โคกสำโรง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างโรงอาหาร ที่ กฟอ.โคกสำโรง ... อ่านต่อ
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ Safety Stock จำนวน 13 รายการ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ Safety Stock จำนวน 13 รายการ ... อ่านต่อ
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ Safety Stock จำนวน 4 รายการ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ Safety Stock จำนวน 4 รายการ ... อ่านต่อ
จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลง บริษัท เคดีดี เอ็นเตอร์ไพร หมู่ 3 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลง บริษัท เคดีดี เอ็นเตอร์ไพร หมู่ 3 ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสระโบสถ์(แยกมหาโพธิ) ม.10 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสระโบสถ์(แยกมหาโพธิ) ม.10 ... อ่านต่อ
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งบทำการ จำนวน 2 รายการ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งบทำการ จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบ คฟก., งบ คฟม. และงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3 รายการ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบ คฟก., งบ คฟม. และงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3 รายการ ... อ่านต่อ
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบ คพจ.1, งานงบผู้ใช้ไฟ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบ คพจ.1, งานงบผู้ใช้ไฟ ... อ่านต่อ
จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 800 เควีเอ 22-0.40 เควี งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 800 เควีเอ 22-0.40 เควี งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 เครื่อง ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่ายปรับปรุงช่วง KSR7R-03 บ้านดงดินแดงสุดเขตโครงการธรรมรักษ์ จ.ลพบุรี วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่ายปรับปรุงช่วง KSR7R-03 บ้านดงดินแดงสุดเขตโครงการธรรมรักษ์ จ.ลพบุรี ... อ่านต่อ
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 4 รายการ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 4 รายการ ... อ่านต่อ
จัดซื้อดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ งานงบลงทุน จำนวน 1 รายการ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ งานงบลงทุน จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าสำนักงาน กฟอ.โคกสำโรง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าสำนักงาน กฟอ.โคกสำโรง ... อ่านต่อ
จ้างเหมาทำลานความปลอดภัยประจำสำนักงาน กฟอ.โคกสำโรง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 จ้างเหมาทำลานความปลอดภัยประจำสำนักงาน กฟอ.โคกสำโรง ... อ่านต่อ
จัดซื้อดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ งานงบ คพจ.1 จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ งานงบ คพจ.1 จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 16 รายการ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 16 รายการ ... อ่านต่อ
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 5 รายการ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 5 รายการ ... อ่านต่อ
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างรั้วลวดตาข่าย รั้วลวดหนาม ประตูทางเข้าและรั้วป้ายชื่อสำนักงานของ กฟย.สระโบสถ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างรั้วลวดตาข่าย รั้วลวดหนาม ประตูทางเข้าและรั้วป้ายชื่อสำนักงานของ กฟย.สระโบสถ์ ... อ่านต่อ
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คชฟ.3 จำนวน 10 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คชฟ.3 จำนวน 10 รายการ ... อ่านต่อ
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ Safety Stock ปี 2560 จำนวน 13 รายการ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ Safety Stock ปี 2560 จำนวน 13 รายการ ... อ่านต่อ
เดือนธันวาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 เดือนธันวาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) ... อ่านต่อ
เดือนพฤศจิกายน 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เดือนพฤศจิกายน 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) ... อ่านต่อ
เดือนตุลาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เดือนตุลาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) ... อ่านต่อ
เดือนกันยายน 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เดือนกันยายน 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) ... อ่านต่อ
เดือนสิงหาคม 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เดือนสิงหาคม 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ... อ่านต่อ
เดือนกรกฎาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เดือนกรกฎาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) ... อ่านต่อ
เดือนมิถุนายน 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อสายเคเบิ้ล อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เดือนมิถุนายน 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อสายเคเบิ้ล อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. ... อ่านต่อ
เดือนพฤษภาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เดือนพฤษภาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) ... อ่านต่อ
เดือนเมษายน 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เดือนเมษายน 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) ... อ่านต่อ
เดือนมีนาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เดือนมีนาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) ... อ่านต่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) ... อ่านต่อ
เดือนมกราคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เดือนมกราคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) ... อ่านต่อ
เดือนธันวาคม 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เดือนธันวาคม 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ... อ่านต่อ
เดือนพฤศจิกายน 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ กระบวนงานงดจ่ายไฟ และต่อกลับ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนตุลาคม 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนกันยายน 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนสิงหาคม 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนกรกฎาคม 2559 ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนมิถุนายน 2559 ประกาศสอบราคาซื้อเสาคอร.ไฟฟ้า วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนพฤษภาคม 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนเมษายน 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนมีนาคม 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนมกราคม 2559 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนธันวาคม 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนพฤศจิกายน 2558 ประกาศสอบราคาจ้างรปภ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนตุลาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนกันยายน 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนสิงหาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนกรกฎาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนมิถุนายน 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนพฤษภาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนเมษายน 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนมีนาคม 2558 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
เดือนมกราคม 2558 ประกาศสอบราคาขยายเขตระบบจำหน่าย วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. (จ้างรีด) งานงบเปลี่ยนทดแทน ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ  ประกาศจัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. (จ้างรีด) งานงบเปลี่ยนทดแทน ประจำปี 2564 จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด