ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือน กันยายน 2564 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
เดือน สิงหาคม 2564 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 
เดือน กรกฎาคม 2564 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
เดือน มิถุนายน 2564 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เดือน พฤษภาคม 2564 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
เดือน เมษายน 2564 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เดือน มีนาคม 2564 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 
เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 
เดือน มกราคม 2564 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
เดือน ธันวาคม 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 
เดือน พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
เดือน ตุลาคม 2563 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือก) วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เดือน กันยายน 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เดือน สิงหาคม 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เดือน กรกฏาคม 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เดือน มิถุนายน 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศเชิญชวนจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านวัดทุ่ง-วังบาล วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เดือน เมษายน 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน มีนาคม 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เดือน มีนาคม 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน มกราคม 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เดือน มกราคม 2563 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน ธันวาคม 2562 ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เดือน พฤศจิกายน 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน ตุลาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เดือน ตุลาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน กันยายน 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เดือน กันยายน 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน สิงหาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 เดือน สิงหาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน กรกฎาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เดือน กรกฎาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน มิถุนายน 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เดือน มิถุนายน 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน พฤษภาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เดือน พฤษภาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน เมษายน 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เดือน เมษายน 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน มีนาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 เดือน มีนาคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน มกราคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เดือน มกราคม 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน ธันวาคม 2561 ประกาศเชิญชวน วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เดือน ธันวาคม 2561 ประกาศเชิญชวน ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เดือน พฤศจิกายน 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน ตุลาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เดือน ตุลาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน กันยายน 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน สิงหาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เดือน สิงหาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน กรกฎาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เดือน กรกฎาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้)
เดือน มิถุนายน 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เดือน พฤษภาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
เดือน เมษายน 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มีนาคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เดือน มกราคม 2561 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เดือน ธันวาคม 2560 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนและคัดเลือกในเดือนนี้) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 
เดือน พฤศจิกายน 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือก) วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เดือน ตุลาคม 2560 (ไม่มีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือก) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
เดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2560 ประกวดราคา วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2560 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือนกรกฏาคม 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน เมษายน 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มีนาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มกราคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
เดือน ธันวาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 
เดือน พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ตุลาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2559 ประกาศจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายย้ายแนวบ้านภูปูน-บ้านพร้าว หมู่ที่ 3 ต.วังบาล วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน กันยายน 2559 ประกาศจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายงานติดตั้งหม้อแปลง หมู่ที่ 2 ต.นาซำ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฎาคม 2559 ประกาศจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณช่วงบ้านนาซำ หมู่ที่ 6,8 บ้านสงเปลือย วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน กรกฎาคม 2559 ประกาศจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณช่วงสถานีไฟฟ้าหล่มเก่า-บ้านด่านดู่(จุดที่1) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2559 ประกาศจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มกราคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ธันวาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน พฤศจิกายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน ตุลาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2558 ประกาศจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารสำนักงานและก่อสร้างห้องสุขา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฎาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2558 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
... อ่านทั้งหมด