สอบราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในอาคารเรียนและนอกอาคารเรียน (อาคารเรียนหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 5 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สอบราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในอาคารเรียนและนอกอาคารเรียน (อาคารเรียนหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 5 รายการ รายละเอียด : สอบราคาจัดซือโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในอาคารเรียนและนอกอาคารเรียน (อาคารเรียนหลังใหม่) โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 5 รายการ ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.2560 ถึงวันที่ 21 ส.ค.2560 ติตต่อสอบถาม : กองพัสุดและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-455921 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http//www.gprocurrmint.go.th และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี http//www.chon.go.th
สอบราคาจ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำ ม.7 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สอบราคาจ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำ ม.7 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รายละเอียด : สอบราคาจ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำ ม.7 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 18 ส.ค. 2560 ติดต่อสอบถาม : ที่ว่าการอำเภอบางละมุง (ห้องการเงินและบัญชี) ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3811-2277 ในวันและเวลาราชการ
... อ่านทั้งหมด