ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน กฟอ.พฒ. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดภายในอาคารและส่วนควบของสำนักงานจำนวน 3 คน ประจำปี 2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟประจำปี 2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)วางหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าประจำปี 2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การจ้างก่อสร้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง ซอย 15 สายตรี-ซอย 28 สายตรี จุดที่ 3 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การจ้างก่อสร้างคลังโปร่งเก็บพัสดุที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2563 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดจ้างเหมาตัด-ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส ประจำปี 2562 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
จ้างเหมาก่อสร้างบุคคลภายนอกก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ 12-6 สายตรี ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จุดที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2561 จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณซอย 13 สายโท-ซอย 14 สาย 4 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี จุดที่ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2561 ประกาศสอบราคาติดตั้งมิเตอร์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน กุมภาพันะ์ 2561 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เดือน มีนาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
เดือน ธันวาคม 2558 ขข.แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี จุดที่ 8 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน ตุลาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
เดือน ตุลาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
เดือน กันยายน 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
เดือน สิงหาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 
เดือน สิงหาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 
เดือน สิงหาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 
เดือน กรกฎาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
เดือน เมษายน 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน มีนาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
เดือน พฤษภาคม 2560 ประกาศผลจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราว กฟอ.บ.กสต. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2560 ประกาศผลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง (จุดที่ 2) วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2560 (ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง ซอย 14 สาย 4 ซ้าย-ซอย 21 สาย 4 ซ้าย จุดที่ 2 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน พฤษภาม 2560 (ประกาศผลการเปิดซองจ้างเหมาตัดต้นไม้ระบบจำหน่ายแรงสูง) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
เดือน มีนาคม 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 
เดือน มกราคม 2560 ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาจ้างเหมาตัด-มิเตอร์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 
เดือน พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
เดือน ตุลาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เดือน กันยายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม 2559 ปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสถานีไฟฟ้าพัฒนานิคมถึงบ้านดีลัง(จุดที่2) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน กรกฎาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เดือน ธันวาคม 2558 ขข.แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี จุดที่ 5 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2558 ขข.แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี จุดที่ 6 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2558 ขข.โรงสูบน้ำ บริษัทภูมิใจไทย ซีเมนต์ จำกัด วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2559 ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาจ้างเหมาตัด-มิเตอร์ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูงเดือน มกราคม 2559 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน ธันวาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือนพฤศจิกายน2558 ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบจำหน่ายแขวงทางหลวงชนบท จุดที่2 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือนตุลาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย แยกซอย12สายสี่ถึงบ้านโคกตูม วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เดือน กันยายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน สิงหาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กรกฏาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มิถุนายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน พฤษภาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน เมษายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน มีนาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีการสอบราคา) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ประกวดราค่าจ้างก่อสร้างค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณซอย 13 สายโท -ซอย 14 สาย 4 องพัฒนานิคม จ.ลพบุรี จุดที่ 2   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด