เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
สรุปรายงานสถิติผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทางช่องทางรับฟังความคิดเห็น ณ ศูนย์ข้อมูลทางกายภาพ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำไตรมาสที่ 2-4/2561 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานสถิติผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทางช่องทางรับฟังความคิดเห็น ณ ศูนย์ข้อมูลทางกายภาพ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำไตรมาสที่ 1/2561 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานสถิติผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทางช่องทางรับฟังความคิดเห็น ณ ศูนย์ข้อมูลทางกายภาพ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำไตรมาสที่ 4/2560 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานสถิติผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทางช่องทางรับฟังความคิดเห็น ณ ศูนย์ข้อมูลทางกายภาพ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำไตรมาสที่ 3/2560 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 
สรุปรายงานสถิติผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทางช่องทางรับฟังความคิดเห็น ณ ศูนย์ข้อมูลทางกายภาพ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำไตรมาสที่ 2/2560 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานสถิติผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทางช่องทางรับฟังความคิดเห็น ณ ศูนย์ข้อมูลทางกายภาพ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำไตรมาสที่1/2560 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายงานสถิติผู้ใช้บริการ และความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทางช่องทางรับฟังความคิดเห็น ณ ศูนย์ข้อมูลทางกายภาพ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2559 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด