ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน เมษายน 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มีนาคม 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มกราคม 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด