ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน เมษายน 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มีนาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มกราคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด