ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มกราคม 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองประจำปี 2561งวด 1- 16
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด