ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน เมษายน 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มีนาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
... อ่านทั้งหมด