ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน เมษายน 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด