ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองประจำปี 2561งวด 1- 16
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน กันยายน 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด