ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มกราคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมกราคม 2561
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561
... อ่านทั้งหมด