ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจังหวัดนครปฐมและสำนักงานคลังจังหวัดนครปฐมได้จัดอบรมโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดนครปฐม" ขึ้น
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดนครปฐม"
PowerPoint บรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางกายภาพ โดย นางภัคพิชา จันทรศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
PowerPoint บรรยายเรื่อง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ โดย นางสาววรรณา ตรีมหาโชค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดนครปฐม
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ได้มาศึกษาดูงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดนครปฐม
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ได้มาศึกษาดูงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
... อ่านทั้งหมด