สัญญาอื่นๆ
เงื่อนไขและข้อตกลงในการเดินทาง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เงื่อนไขสัญญาในการเดินทาง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เรื่องสัญญา การขนส่ง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ขั้นตอนบริการตรวจและจัดทำสัญญา วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แบบฟอร์มสัญญาบริการห้องพักสำหรับลูกเรือ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มสัญญาซื้อขายอาหารและวัตถุดิบภายในประเทศ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้ง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มสัญญาซื้อขาย วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มสัญญาจ้างบริการด้านบุคลากร วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มสัญญาจ้างที่ปรึกษา วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มสัญญาจ้างงานติดตั้ง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มสัญญาจ้างก่อสร้าง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มสัญญาจ้าง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มสัญญาเช่าพื้นที่ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มส่งเอกสารเพื่อตรวจ จัดทำสัญญา (WL) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบฟอร์มนำส่งสัญญา เพื่อจัดเก็บที่ฝ่ายกฎหมาย (WL) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
Crew Accommodation Agreement Form (Hotel Format Contract) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
Contract for the Supply and Delivery of Accountable Traffic Documents Form (แบบฟอร์มสัญญาจ้างพิมพ์ตั๋วโดยสาร) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
Contract for the Supply and Delivery Form (แบบฟอร์มสัญญาซื้อพัสดุต่างประเทศ) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
Contract for the Supply and Delivery D2 Form (แบบฟอร์มสัญญาซื้อพัสดุต่างประเทศ ฝ่าย D2) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
Agreement for Engagement of Consultant Form (แบบฟอร์มสัญญาจ้างที่ปรึกษา) วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาการจัดเตรียมงบประมาณประจำปี 2019/2020 ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับหน่วยงานภายในประเทศ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด