ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองบางโหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองบางโหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามโรงเลื่อยออก หมู่ที่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามโรงเลื่อยออก หมู่ที่ 1 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องประกวดราคา จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่องประกวดราคา จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองบางโหนดบริเวณคอสะพานบางโหนด และคอสะพานท่าหินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองบางโหนดบริเวณคอสะพานบางโหนด และคอสะพานท่าหินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ... เชื่อมโยง
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด