เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2560 สำนักงานจังหวัดไม่มีประกาศประกวดราคา/สอบราคา วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดและจ้างเหมาดูแลสวนภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด