ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักการปฏิบัติ ป้องกันไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563
1.ล้างมือทำความสัฃะอาดด้วยสบู่ 2.อยู่บ้านเป็นหลัก 3.สวมหน้ากากอนามัย 4.อย่าสัมผัสใบหน้า 5.ไอ จาม โดยใช้แขนปิดจมูก 6.ใช้ช้อนส้อม ส่วนตัว 7.อยุ่ห่างกัน เป็นระยะ 2เมตร เชื่อมโยง ...
การจัดการขยะติดเชื้อ เทศบาลเมืองน่าน (ช่วงไวรัส โควิด-19)
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563
จุดทิ้งขยะติดเชื้อ โดยการนำไปทิ้งถังขยะสีแดง เช่น หน้ากากอนามัยชนิดต่างๆ หรือ ขยะติดเชื้อชนิดต่างๆ อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลเมืองน่าน
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลเมืองน่าน
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 2) อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562
... อ่านทั้งหมด