ข่าวประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง(มิวเซียมลำปาง)
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง(มิวเซียมลำปาง) ปิดเทอมนี้ มาเที่ยวชม มิวเซียมลำปางกัน!!! เทศบาลนครลำปางขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ มิวเซียมลำปาง เพื่อร่วมกันค้นหาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลำปางตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน เปิดทำการระหว่างวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.(หยุดวันจันทร์และวันหยุดนขัตฤกษ์) เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์...ขยายเวลาให้บริการนอกเวลาราชการการชำระภาษีท้องถิ่น!!
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง สามารถยื่นแบบฯและชำระภาษี ประจำปี 2562 นอกจากวันเวลาราชการ ดังนี้ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 12.00 -13.00/16.30-18.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์/วันหยุดนขัตฤกษ์ เวลา 09.00-12.00 น. ภาษีป้าย ยื่นแบบฯและชำระภาษี ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบฯและชำระภาษี ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 "ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง" เชื่อมโยง ...
งานรำลึกประวัติศาสตร์ “102 ปี ขัวหลวงรัษฎา” 30 มีนาคม – 2 เมษายน
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
เชิญชวนชาวลำปาง ร่วมแต่งกายย้อนยุครำลึกประวัติศาสตร์ “102 ปี ขัวหลวงรัษฎา” 30 มีนาคม – 2 เมษายน นี้ ณ สะพานรัษฎาภิเศก และพื้นที่โดยรอบ เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมงานรำลึกประวัติศาสตร์ “102 ปี ขัวหลวงรัษฎา” ในวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน เริ่มเวลา 18.00 น. บริเวณสะพานรัษฎาภิเศก และพื้นที่โดยรอบ ร่วมรำลึกประวัติศาสตร์โดยการแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 – 6 รับชมการแสดงละคงอิงประวัติศาสตร์ประกอบแสงเสียง การแสดงนาฎศิลป์และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงรำวงย้อนยุค การแสดงไลน์แดนซ์ย้อนยุค การประกวดภาพถ่าย ภาพวาด และประพันธ์เพลงเกี่ยวกับสะพานรัษฎาภิเศก การจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ 102 ปี ขัวหลวงรัษฎา การจำหน่ายสินค้า Otop ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย *** แจ้งประชาสัมพันธ์ “ปิดการจราจร” งานรำลึกประวัติศาสตร์ 102 ปี ขัวหลวงรัษฎา เทศบาลนครลำปาง จะ“ปิดการจราจร” จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์ 102 ปี ขัวหลวงรัษฎา ดังนี้ ปิดการจราจร บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวัง จากสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถึง สะพานช้างเผือก ในวันที่ 30 มี.ค. – 2 เม.ย. เวลา 17.00 - 22.30 น. ปิดการจราจร บริเวณสามแยกวัดคะตึกเชียงมั่น ถึง หัวสะพานรัษฎา ฝั่งตลาดรัษฎา วันที่ 30 มี.ค. เวลา 15.00 – 22.30 น. วันที่ 31 มี.ค. เวลา 06.00 – 08.00 น. และ 15.00 – 22.30 น. วันที่ 1 – 2 เม.ย. เวลา 17.00 – 22.30 น. เชื่อมโยง ...
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมคณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 3 เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติด มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแนะแนวทางการดำเนินงานฯ ให้กับคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด