ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือที่สาธารณะ
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
เชิญประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เข้าคูหา กา 2 ใบ นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน ...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลนครลำปาง
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ตู้ปันสุข ลำปาง สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
“ตู้ปันสุข” บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง มีผู้ใจดีมาเติมอาหารและสิ่งของอย่างไม่ขาดสาย และมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมารับอาหารและสิ่งของอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง ...
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง(มิวเซียมลำปาง)
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง(มิวเซียมลำปาง) ปิดเทอมนี้ มาเที่ยวชม มิวเซียมลำปางกัน!!! เทศบาลนครลำปางขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ มิวเซียมลำปาง เพื่อร่วมกันค้นหาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลำปางตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน เปิดทำการระหว่างวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.(หยุดวันจันทร์และวันหยุดนขัตฤกษ์) เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด