ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
เทศบาลนครลำปางร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนา “ลำปางเมืองอัจฉริยะ” (Lampang Smart City)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
เทศบาลนครลำปาง ให้บริการสถานที่พร้อมอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปาง ตรวจ ATK สำหรับผู้มีความเสี่ยง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 6/2565
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด