ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือที่สาธารณะ
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
เชิญประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เข้าคูหา กา 2 ใบ นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน ...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...
ลงพื้นที่อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมชี้แจงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2563 ในชุมชนศรีบุญโยง ชุมชนจามเทวี ชุมชนสามดวงสามัคคี ชุมชนปงสนุก ชุมชนแจ่งหัวริน และชุมชนเจริญประเทศ โดยจะทำการลงพื้นที่ไปยังชุมชนอื่น ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ครบทั้ง 43 ชุมชน ต่อไป
ตู้ปันสุข ลำปาง สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
“ตู้ปันสุข” บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง มีผู้ใจดีมาเติมอาหารและสิ่งของอย่างไม่ขาดสาย และมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมารับอาหารและสิ่งของอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง ...
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง(มิวเซียมลำปาง)
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง(มิวเซียมลำปาง) ปิดเทอมนี้ มาเที่ยวชม มิวเซียมลำปางกัน!!! เทศบาลนครลำปางขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ มิวเซียมลำปาง เพื่อร่วมกันค้นหาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลำปางตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน เปิดทำการระหว่างวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.(หยุดวันจันทร์และวันหยุดนขัตฤกษ์) เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด