ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ไทย (ยุวมัคคุเทศก์ไดโนเสาร์)
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ไทย (ยุวมัคคุเทศก์ไดโนเสาร์) ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 9-24 กันยายน 2557 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 14 โรงเรียน โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 10 รุ่น รวมเป็น 1,054 คน เชื่อมโยง ...
การฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างเครือข่ายเยาวชน/ประชาชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557
3 กันยายน2557 สนง.ทสจ.ขอนแก่น จัดกิจรรม การฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างเครือข่ายเยาวชน/ประชาชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โคกภูตากา ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เชื่อมโยง ...
ประกาศผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557
19 สิงหาคม 2557 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เชื่อมโยง ...
แถลงข่าวการตรวจยึดจับกุมขบวนการค้าไม้พะยูง
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557
9 มิถุนายน 2557 ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น ผอ.ทสจ.ขก สน.จทป.7 (ขก) สบอ.8 (ขก) ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดจับกุมขบวนการค้าไม้พะยูง ท้องที่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ได้ผู้ต้องหา 4 คน รถยนต์ 3 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน ไม้พะยูง 74 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 2.38 ลบ.ม. เชื่อมโยง ...
วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2557 (World Environment Day)
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับอำเภอน้ำพอง ประชาคมรักษ์ลุ่มน้ำพอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2557 (World Environment Day) ภายใต้โครงการรักษ์น้ำพอง ร่วมกับ คนน้ำพองรวมพลัง หยุดยั้งภาวะโลกร้อน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด