ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรดอ่านที่นี่ !! รายชื่อหน่วยงานที่ใช้งานระบบ INFOCENTER บนเครื่องแม่ข่ายของ สขร. และแจ้งลิงค์ (URL) สำหรับเข้าสู่ระบบ พร้อมคำแนะนำในการใช้งาน - ปรับปรุงล่าสุด : 11 ต.ค. 62
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
20 มี.ค. 2557 ได้จัดเตรียมระบบข้อมูล และเปิดให้ผู้ที่ได้แจ้งความจำนงในการใช้ระบบ INFOCENTER บนเครื่องแม่ข่ายของ สขร. สามารถเข้าสู่ระบบและนำเข้าข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลได้แล้ว โปรดกดลิงค์ที่ อ่านต่อ ... เพื่อดูรายชื่อ และ URL เพื่อเข้าสู่ระบบสำหรับหน่วยงานของท่าน โดยกดปุ่ม [Ctrl] และ [F] ป้อนชื่อหน่วยงาน เพื่อค้นหาในไฟล์รายชื่อได้อย่างรวดเร็ว อ่านต่อ ...
ขั้นตอนการขอใช้งาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Web Template)
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
สขร.จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปีงบประมาณ ของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นตัวแทนรับมอบเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๕๖ หน่วยงาน โดยมีนายณวัฒน์ มหาขันธ์ (ผอ.สขร.) และนางภัคพิชา จันทรศิริ (ผอ.สนค.) ร่วมเป็นสักขีพยาน
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน. และศูนย์องค์ความรู้ สปน. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด