ข่าวประชาสัมพันธ์
ทดสอบวันที่ 7 ธ.ค.
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สขร.จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปีงบประมาณ ของการประกาศใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นตัวแทนรับมอบเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๕๖ หน่วยงาน โดยมีนายณวัฒน์ มหาขันธ์ (ผอ.สขร.) และนางภัคพิชา จันทรศิริ (ผอ.สนค.) ร่วมเป็นสักขีพยาน
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน. และศูนย์องค์ความรู้ สปน. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
ดูตัวอย่างและคำแนะนำในการนำเข้าข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ของระบบ INFOCENTER
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557
26 มี.ค. 2557 โดยกดที่ลิงค์นี้ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด