ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือวิธีการใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Infocenter)
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ โดย 1. เลือกปีงบประมาณที่ท่านทำการทดสอบ 2. ค้นหาชื่อหรือนามสกุล โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้า 3. กดปุ่มค้นหา อ่านต่อ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด