ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
โปรดอ่านที่นี่ !! รายชื่อหน่วยงานที่ใช้งานระบบ INFOCENTER บนเครื่องแม่ข่ายของ สขร. และแจ้งลิงค์ (URL) สำหรับเข้าสู่ระบบ พร้อมคำแนะนำในการใช้งาน - ปรับปรุงล่าสุด : 23 ก.ย. 62
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
20 มี.ค. 2557 ได้จัดเตรียมระบบข้อมูล และเปิดให้ผู้ที่ได้แจ้งความจำนงในการใช้ระบบ INFOCENTER บนเครื่องแม่ข่ายของ สขร. สามารถเข้าสู่ระบบและนำเข้าข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลได้แล้ว โปรดกดลิงค์ที่ อ่านต่อ ... เพื่อดูรายชื่อ และ URL เพื่อเข้าสู่ระบบสำหรับหน่วยงานของท่าน โดยกดปุ่ม [Ctrl] และ [F] ป้อนชื่อหน่วยงาน เพื่อค้นหาในไฟล์รายชื่อได้อย่างรวดเร็ว อ่านต่อ ...
ขั้นตอนการสมัครขอใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Web Template)
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561
ใช้สำหรับงานจัดนิทรรศการ สปน. ในวันที่ 31 ม.ค. 2561 อ่านต่อ ...
ระบบร้องเรียน/อุทธรณ์ออนไลน์
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นตัวแทนรับมอบเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่นจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๕๖ หน่วยงาน โดยมีนายณวัฒน์ มหาขันธ์ (ผอ.สขร.) และนางภัคพิชา จันทรศิริ (ผอ.สนค.) ร่วมเป็นสักขีพยาน
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560
... อ่านทั้งหมด