ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางและจุดเน้นในการพัฒนาจังหวัดปี 2562
วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
จังหวัดลำปางจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในเขตท้องที่อำเภอแม่พริก
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
ประกาศสำนักงานจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด