ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
แนวทางและจุดเน้นในการพัฒนาจังหวัดปี 2562 (02/01/2562)
จังหวัดลำปางจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในเขตท้องที่อำเภอแม่พริก (24/05/2561)
ประกาศสำนักงานจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (14/03/2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (02/03/2561)
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (08/02/2561)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การประกวดนางสาวลำปาง ประจำปี 2561 (30/11/2560)
แบบรายงานผลผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยสำหรับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (13/11/2560)
แบบรายงานสำหรับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (12/11/2560)
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี (12/11/2560)
กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง (08/11/2560)