- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคาและผู้ชนะราคาของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลำปาง (31/01/2561)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (19/12/2560)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 29 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/07/2560)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/07/2560)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าเซรามิก (Road Show) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/07/2560)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30/07/2560)
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/04/2560)