สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  
เทศบาลนครลำปาง
246 ถนนฉัตรไชบ ตำบสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์/Tel. 054 237 237
โทรสาร/Fax. 054 237 212
Homepage http://www.lampangcity.go.th
... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด